אומגה קופות רושמות - תפריט דוחות

בתפריט זה תוכל להפיק דוחות שונים שמערכת הדוחות המתקדמת של קופות רושמות ממוחשבות שלנו מאפשרת לנו להוציא
.