אומגה קופות רושמות - תפריט דוחות

בתפריט זה תוכל להפיק דוחות שונים שמערכת הדוחות המתקדמת של קופות רושמות ממוחשבות שלנו מאפשרת לנו להוציא
.

אומגה קופות רושמות

דו"ח זה מראה את התפלגות בתשלום שקבלת דרך הקופה רושמת לפי חודשים וימים
להמשך...
דו"ח זה מרכז את סה"כ התנועות לתעודות המלאי.
להמשך...
בדו"ח זה מוצגת ההתנהלות של הפריט, כניסות מכירות, ספירות מלאי.
להמשך...
אחד מהדוחות החשובים במערכת הקופה רושמת, כאן תוכל לעקוב אחרי הכמויות שנמכרו והרווחים עליהם.
להמשך...
דו"ח זה מפרט את דוחות הזד שהופקו בקופה רושמת.
להמשך...
בדו"ח זה תוכל להדפיס את המחירונים שלך כולל מחירוני עלות.
להמשך...
דו"ח זה תוכל להעביר למי שמנהל לך את שעות העובדים בחנות
להמשך...
בדו"ח זה תוכלו לעקוב אחרי התשלומים אחד אחד שבוצעו ב- קופה רושמת
להמשך...
בדו"ח זה תוכל להציג ולהדפיס את רשימת השקים שהתקבלו לפי תאריך פרעון
להמשך...
בדו"ח זה תוכל להדפיס את רשימת הספקים שהינך עובד מולם לפי מיונים שונים
להמשך...
בדו"ח זה תוכל להדפיס את רשימת לקוחותיך לפי מיונים שונים
להמשך...
רשימת מוכרניםדו"ח זה מופק למדפסת הקופה על מנת לדעת מספר כל מוכרן ומוכרן
להמשך...
הפקת דוח איקס (לא דרך התפריט הראשי)
להמשך...
דו"ח Zהפקת דו"ח זד (לא דרך תהליך סוף יום)
להמשך...
זהו דו"ח מפורט על כל אמצאי התשלום השונים שקבלת דרך ה- קופה רושמת
להמשך...