מחירון פריטים

בדו"ח זה תוכל להדפיס את המחירונים שלך כולל מחירוני עלות.ניתן בדו"ח זה, מחירון פריטים להפיקו למדפסת הצרה או הרחבה.
את העמודות של המחירים או העלויות ניתן לבחור. לפניך תרשים תפריט הבחירה.

מחירון פריטים 1

מחירון פריטים – חלק ב' 

לאחר שבחרת את העמודות אותן הינך רוצה להציג, ואת המיון למשל לפי ספק או קבוצה יוצג הדו"ח הבא.

מחירון פריטים 2

קישורים נוספים:

Call Now Button דילוג לתוכן