דו"ח מכירות מוכרנים מפורט

בדו"ח זה תוכל לראות את פרוט המוצרים אותם מכר כל מוכרן דרך הקופה, בדוגמא לפניך מוצגים הפרוט של המוצרים אותם מכרו המוכרנים שלך דרך קופה רושמת. בתרשים תראה חלוקה מכירות מוכרן לפי קבוצה

דו"ח מכירות מוכרנים מפורט – תמונה

דו"ח מכירות מוכרנים מפורט

קישורים נוספים:

Call Now Button דילוג לתוכן