כניסה מחנות

בתוכנית זו תוכל לאשר ולאמת את קבלת סחורה לחנותך מחנויות אחרות ברשת.
תפריט זה מציג לפניך את כל תעודות העברה שהגיעו לחנות בניהולך.
על ידי הקשת אנטר על מספר מסוים תוכל לבחור תעודת העברה ספיציפית ולאשר שאכן קיבלת את הסחורה.
כמובן המלאי יתעדכן בכמויות של התעודה והן יווספו למלאי הקיים.
יש לוודא כמובן שלא ביצעת ספירת מלאי אחרי תאריך התעודות המוצגות.

כניסה מחנות

כניסה מחנות- חלק ב'

אחרי שבחרת תעודה מכל אותם תעודות שעדיין לא מאושרות. על ידי הקשת אנטר תופיע התעודה שבחרת כפי שמוצג נמסך התחתון.

shp02

כניסה מחנות- חלק ג'


במסך זה תוכל לראות את הפריטים שקבלת, הקשת אנטר על כפתור ההדפסה תאשר את קבלת הסחורה.

קישורים נוספים:
קופה רושמת מדריך