תקבולים לפי חודשים

דו"ח זה מראה את התפלגות בתשלום שקבלת דרך הקופה רושמת לפי חודשים וימים
דו"ח זה תוכל לראות את התפלגות התשלומים  ב- קופה רושמת לפי חודשים וימים .
דו"ח זה מראה לכם השוואה מול שנה קודמת. שם לב לשורת 2011 שמופיעה בדו"ח.

תקבולים לפי חודשים - תמונה

תקבולים לפי חודשים

לינקים נוספים:

מדריך קופה רושמת