תעודת כניסה מספקים

בתוכנית זאת מנהלים את כל כניסות המלאי לחנות, עלויות קודמות ואחרונות ובעיקר תמחור המוצרים.
בתוכנית זאת הינך מנהל את כל כניסות המלאי לחנות.
תוכל לראות את הכניסה האחרונה שבצעת לפריט מסוים, מה היתה הכמות שקנית, בכמה קנית, האם קבלת הנחה ובאיזה אחוז.

תעודת כניסה מספקים- חלק ב'

כאן דרך הקופה הרושמת תוכל גם לתמחר את המוצר, כלומר לקבוע מחיר כולל מע"מ לצרכן, לראות את אחוזי הרווח לכל מוצר ומוצר, וכמה תרוויח אם תמכור את כל מוצרי התעודה.

תעודת כניסה מספקים
קישורים נוספים:
קופה רושמת מדריך