ספירת מלאי

בתוכנית זו תספור את המלאי בחנות, באפשרותך לבצע ספירת מלאי מלאה, חלקית או לפי קטגוריות.
בתוכנית זו הנך מקיש את ספירת המלאי של החנות,
יש באפשרותך למשוך את הפריטים מקובץ הפריטים לפי קטגוריות כגון כל הפריטים שנמצאים בקובץ, פריטים מספק ספציפי או קבוצת פריטים
בתרשים לפניך מוצגת ספירת המלאי שהפרטים שנמשכו לספירה שייכים לקבוצה 1 שמוגדרת בקובץ פריטים.

ספירת מלאי

ספירת מלאי- חלק ב'

כאשר תכנס לשורת הספירה תוכל למצוא את קוד הפריט על ידי העברת המוצר בבר קוד או בהקשה ידנית.
בשדה כמות תקיש את הכמות של המוצר כפי שיש אותו בפועל, אם ספרת ספירה ידנית תוכל להוסיף את הכמויות שנמצאות בכל דף ודף והן תצטברנה לכמות המצטברת.
בשדה עלות תוכל להוסיף עלויות לפני מע"מ של המוצרים או לשנות אותן אם חל שינוי שלא דווח בעבר.
לחיצה על F12 תדפיס לך את הספירת מלאי אותה תוכל להגיש גם לרואה חשבון שלך.
בסוף ההדפסה תצא לך תעודה של ההפרשים בין הספירה למלאי המדווח בקופה הרושמת.
ספירת המלאי מקבעת לך את הכמויות לתאריך והשעה בה ספרת, ולכן השדות של התאריך והשעה בראש התעודה חשובים ביותר.
כמו כן לפני הספירה עליך להכניס את כל תעודות הכניסה מהספקים שנמצאות אצליך במגירה.
ישנה כמובן אפשרות להכניס את הספירה ראוטרקטיבית, המלאי כפי שצוין יתקבע לתאריך והשעה בה המלאי נספר.
רצוי ביותר שבשעת הספירה לא למכור מוצרים שבטווח הספירה, במידה ומכרת והפריט עדיין לא נספר יש להוסיף אותו לכמות הספירה.


קישורים נוספים:
מדריך קופה רושמת