חשבונית מרכזת

.תוכנית זאת מפיקה חשבונית מס מרכזת מתוך התעודות משלוח שהודפסו ללקוח.
בתוכנית זאת תוכל להעביר את תעודות המשלוח שהדפסת ללקוח על מנת להפיק חשבונית מרכזת.
תוכנית זאת מתאימה במיוחד לקוחות מוסדיים.

חשבונית מרכזת 1

חשבונית מרכזת- חלק ב'


במסך זה מוצגות תעודות המשלוח של הלקוח לבחירה.

חשבונית מרכזת 2
קישורים נוספים:
מדריך הפעלה קופה רושמת