פירוט דוחות זד

דו"ח זה מפרט את דוחות הזד שהופקו בקופה רושמת.
בדו"ח זה תדפיס את דוחות הזד שהופקו בקופה. דו"ח זה מיועד לרואה חשבון שלך,
ומופק חודש בחודשו.

פירוט דוחות זד - תמונהדו'ח Z