דו"ח X

פה תוכל לדעת מהם סכומי הכסף שנכנסו דרך הפעילות של הקופה רושמת.
ישנם שני מצבים אפשריים לבחירתך.
1. הקופה רושמת תציג לפניך את דוח האיקס.
2. הקופאי יהיה חייב למלא הצהרת קופאי מבלי לראות את דו"ח האיקס, בדרך כלל בהחלפת מישמרת.

דו"ח X - חלק ב' 


לפניך תרשים מסך הצהרת הקופאי. לדוח האיקס יתווסף ספח השוואה בין האיקס האמיתי לפעולות שבוצעו דרך הקופה רושמת לבין הצהרת הקופאי.
אם בוצעה החלפת משמרת והצהרה עדיף ששני העובדים יחתמו על ההצהרה.

דו"ח X