חשבונית מס מרכזת

התוכנית מפיקה חשבונית מס מרכזת מתוך התעודות משלוח שהודפסו ללקוח.
בתוכנית זאת תוכל להעביר את תעודות המשלוח שהדפסת ללקוח על מנת להפיק חשבונית מרכזת.
תוכנית זאת מתאימה במיוחד לקוחות מוסדיים.

חשבונית מס מרכזת

חשבונית מס מרכזת - חלק ב'


במסך זה מוצגות תעודות המשלוח של הלקוח לבחירה.

חשבונית מס מרכזתקישורים נוספים:
מדריך הפעלה קופה רושמת