תעודת העברה בין חנויות/מחסנים

תוכנית זאת מעבירה מלאים בין החנויות/מחסנים של בית העסק.
תעודת העברה בין חנויות/מחסנים

תעודת העברה בין חנויות/מחסנים- חלק ב'


תעודה זאת נועדה לאפשר העברת סחורה בין חנויות/מחסנים של העסק.
היא מחסירה מהמלאי של החנות הנוכחית ומייצרת תעודת כניסה אוטומטית לחנות המקבלת.