מדריך ליצירת חשבונית אשראי (חשבונית מס)

בתוכנית זאת תפיקו חשבוניות מס בעיקר ללקוחות מוסדיים, ישנה אפשרות בחירה להדפיס בקופה הרושמת למדפסת הקטנה שמחוברת לקופה או למדפסת דפי A4
לפניך תרשים של מסך החשבונית מס, בהמשך נפרט לך את האפשרויות השונות העומדות לפניך.

חשבונית אשראי (מס)

חשבונית אשראי (מס)- חלק ב'


לפניך מסך חשבונית מס. כאן תוכל להפיק ללקוחות מוסדיים חשבונית מס דרך הקופה הרושמת
בתרשים למעלה הנך יכול לראות מסך חשבונית מס שדרכה הנך יכול לדפיס חשבונית מס ללקוחות מוסדיים דרך הקופה הרושמת.
בכותרת החשבונית בשדה לקוח הנך יכול להקיש את מספר הלקוח הרלוונטי, או לחילופין אם אין אתה זוכר את מספר הלקוח ישנה אפשרות לאתר אותו על ידי הקשת F9.
כאשר תקיש את מספר הלקוח יופיע בשדה שם לקוח שמו של הלקוח כפי שהגדרת אותו בקובץ הלקוחות.
כמובן אם ברצונך לשנות את שם הלקוח לשם אחר אתה יכול לעשות זאת.
כמו כן כתובת הלקוח, מספר הטלפון שלו ישאבו מקובץ הלקוחות וגם אותם אפשר לשנות כפי רצונך.

בתצורה זאת של חשבונית מס על המחירים יתווסף מע"מ כפי שמוצג בתחתית התרשים ישנה כמובן אופציה שהמחירים יהיו כוללי מע"מ.
בנוסף ניתן לתת הנחה כוללת על סה"כ החשבונית הן לפי אחוז הנחה זאת בשדה % הנחה או לחילופין אפשר לתת הנחה בסכום וזאת בשדה הנחה.קישורים נוספים:
קופה רושמת מדריך