תשלום לספקים

בתוכנית זו תוכל לנהל את ההתחשבניות שלך מול הספקים, ואף להדפיס להם שקים ממוחשבים.
בתוכנית זו תוכל לנהל את התשלומים לספקים, בתרשים לפניך מותגות תעודות הספק שעדיין לא שולמו.

תשלום לספקים

תשלום לספקים- חלק ב'

בשדה הראשון מספר בנק הנך רושם את מספר הבנק ממנו יצאו השקים.
בשדה מספר ספק תקיש את מספר הספק אליו הנך מתכוון לשלם. במידה ואינך יודע את מספר הספק הקש F9 לאיתור הספק
אחרי שהקשת את מספר הספק הקשת F8 תציג לפניך אם הינך מעוניין את כרטסת הספק על המסך.

הקשת לחיצה כפולה על העכבר באחת מן החשבוניות ספק שמוצגות בטלה התחתונה תציג לפניך את המסך הבא. כפי שמוצג בתרשים הבא.

chk head1

תשלום לספקים- חלק ג'

פה נבחרה תעודה שהסה"כ לתשלום הינו 796.69 את הסכום הזה ניתן לשנות אם ברצונך לשלם סכום אחר
לאחר הקשת אנטר תצבע השורה בצבע אפור על מנת לסמל לך כי התעודה בטיפול.

בתרשים הבא נראה איך תקלי את השקים אותם ניפקת או הינך מתכוון לנפק.

chk head2

תשלום לספקים- חלק ד'


על ידי לחיצה על מקש F5 יופיע חלון חלוקת שקים כפי שמוצג בתרשים להלן. בחלון העליון של ה
חלון זה דומה לחלון חלוקת השקים שהינך מקבל מלקוח רק עם תוספת הערות


קישורים נוספים:

הוראות הפעלה לקופה רושמת