תעודת בלאי

בתוכנית זו הנך מקיש את כל אותם מוצרים שהפכו לבלאי כגון, פגי תוקף, מוצרים שפתחת לשימוש ועוד.
בתוכנית זו הינך רושם את כל אותם מוצרים אשר הפכו לבלאי.
למשל מוצרים פגי תוקף שאינך יכול להחזירם לספק, מוצרים מקולקלים ועוד..

תעודת בלאי- חלק ב'


בדוגמא לפניך העוגות הפכו לטעימות של הלקוחות ולכן דווחו בתור בלאי.

תעודת בלאי

קישורים נוספים:
מדריך קופה רושמת