רשימת שקים שהתקבלו מלקוחות דרך הקופה רושמת

בדו"ח זה תוכל להציג ולהדפיס את רשימת השקים שהתקבלו לפי תאריך פרעון
בדו"ח זה תוכל להציג את רשימת השקים שהתקבלו דרך ה- קופה רושמת לפי תאריך פרעון השק.

רשימת שקים שהתקבלו מלקוחות דרך הקופה רושמת - תמונה

שקים דרך קופה רושמת


קישורים נוספים:

מדריך קופה רושמת