ריכוז תנועות פר תעודה

דו"ח זה מרכז את סה"כ התנועות לתעודות המלאי.
בדוח" זה תוכל לבדוק את ריכוזי התנועות של כל פריט ופריט.
למשל כמה קנית, כמה מכרת, כמה ספרת.

ריכוז תנועות פר תעודה 1

ריכוז תנועות פר תעודה - חלק ב'ריכוז תנועות פר תעודה 2

קישורים נוספים:

הוראות הפעלה לקופה רושמת