שעון נוכחות לעסק - ניהול בעזרת קופה רושמת

ניהול שעון נוכחות הוא כלי חשוב גם לעסקים קטנים. תוכנית זאת מנהלת את שעון הנוכחות לעסק קטן, בינוי או גדול של העובדים גם במישמרות של 24/7.
לפניך מסך קליטת שעון נוכחות לעסק דרך הקופה הרושמת. הקשת F9 תפתח את המסך המוצג לפניך

דוח שעון נוכחות לעסק קטן - אומגה קופות רושמותישנם שני מצבים לקליטת שעון הנוכחות.
1. העברת כרטיס בקורא המגנטי המצורך לקופה. (גם כרטיס קופת חולים למשל)
2. הקשה ידנית של המספר.

ניהול שעון נוכחות לעסק דרך הקופה רושמת

לאחר שהעברת את כרטיס הנוכחות יפת לפניך המסך הבא.

ניהול שעון נוכחות לעסק קטן וגדול דרך הקופה רושמת
דוח ניהול שעון נוכחות לעסק מאפשר להעביר בקופה עד ארבע כניסות ויציאות במהלך המשמרת.
אם העסק שלך עובד 24 שעות בדוחות יצוין משך הזמן של שני הימים. כלומר אין הגבלה מתי מתחילה או מסתיימת המשמרת.
קישורים נוספים: