שעון נוכחות לעסק קטן

ניהול שעון נוכחות הוא כלי חשוב גם לעסקים קטנים. תוכנית זאת מנהלת את שעון הנוכחות לעסק קטן, בינוני או גדול של העובדים גם במישמרות של 24/7.
לפניך מסך קליטת שעון נוכחות לעסק דרך הקופה הרושמת. הקשת F9 תפתח את המסך המוצג לפניך

דוח שעון נוכחות לעסק קטן - אומגה קופות רושמותישנם שני מצבים לקליטת שעון הנוכחות.
1. העברת כרטיס בקורא המגנטי המצורך לקופה. (גם כרטיס קופת חולים למשל)
2. הקשה ידנית של המספר.

ניהול שעון נוכחות לעסק דרך הקופה רושמת

לאחר שהעברת את כרטיס הנוכחות יפת לפניך המסך הבא.

שעון נוכחות לעסק קטן
דוח ניהול שעון נוכחות לעסק מאפשר להעביר בקופה עד ארבע כניסות ויציאות במהלך המשמרת.
אם העסק שלך עובד 24 שעות בדוחות יצוין משך הזמן של שני הימים. כלומר אין הגבלה מתי מתחילה או מסתיימת המשמרת.
קישורים נוספים: