שעון נוכחות לעסק קטן

ניהול שעון נוכחות לעסק קטןניהול שעון נוכחות הוא כלי חשוב לעסקים, ולעסקים קטנים בפרט. באמצעות ממשק הניהול של הקופה ניתן לנהל את שעון הנוכחות לעסק קטן, בינוני או גדול של העובדים גם במשמרות של 24/7.
קופה עם יכולות ניהול של שעון נוכחות תחסוך לך הוצאה נוספת של שעון נוכחות בפני עצמו. 
לעיתים עסקים קטנים נוטים לחשוב שאין צורך ברישום הממוחשב אך במעבר לרישום דיגיטלי ניתן למעשה לשלוט טוב יותר בהגדרות וחישובים על שונים של שעות כח העבודה. 
ולמנוע טעויות רבות של חישוב ידני. 
 

לפניך מסך קליטת שעון נוכחות לעסק דרך הקופה הרושמת. הקשת F9 תפתח את המסך המוצג לפניך

דוח שעון נוכחות לעסק קטן - אומגה קופות רושמותישנם שני מצבים לקליטת שעון הנוכחות.
1. העברת כרטיס בקורא המגנטי המצורך לקופה. (גם כרטיס קופת חולים למשל)
2. הקשה ידנית של המספר.

ניהול שעון נוכחות לעסק דרך הקופה רושמת

לאחר שהעברת את כרטיס הנוכחות יפת לפניך המסך הבא.

שעון נוכחות לעסק קטן
דוח ניהול שעון נוכחות לעסק מאפשר להעביר בקופה עד ארבע כניסות ויציאות במהלך המשמרת.
אם העסק שלך עובד 24 שעות בדוחות יצוין משך הזמן של שני הימים. כלומר אין הגבלה מתי מתחילה או מסתיימת המשמרת.
קישורים נוספים: