סוף יום

סוף יום הינו תהליך, שבו יודפס דו"ח זד, עסקאות האשראי ישודרו, יופקו דוחות יומיים לבחירתך ויתבצע גיבוי פנימי של המערכת.
בעקרון סוף יום הוא תהליך, שבו מופק דו"ח ה- זד בעזרת קופה רושמת המתקשרת ל- ש.ב.א להעברת העסקעות שבוצעו בכרטיסי אשראי ומפיקה דוחות סוף יום לבחירתך.
יש באפשרותך לבצע את התהליך בשני צורות מסלול. הראשונה דו"ח ה- זד יוצג על המסך לבדיקתך.
המסלול השני הוא הצהרת קופאי שבו הקופאי מצהיר על סה"כ אמצאי התשלום שבמגירה.
להלן מוצג בתרשים הראשון המסלול הראשון.

 1 סוף יום

סוף יום- חלק ב'


במסך העליון הינך רואה את דו"ח ה- זד על המסך, הקשת F5 תדפיס את הדו"ח למדפסת ותמשיך בתהליך סוף היום כגון שידור ל- ש.ב.א וביצוע גיבוי פנימי של הקבצים.

אבל אם ברצונך שדוח ה- זד לא יוצג על המסך אלא שהקופאי שסוגר משמרת יבצע הצהרת קופאי לפניך שני תרשימים שמסבירים זאת.

 2 סוף היום

סוף יום- חלק ג'


על ידי לחיצה על מקש F1 תקבל מסך נוסף בו תוכל להכניס את כמויות המטבעות ו/או השטרות.

סוף יום 3

סוף יום- חלק ד'


כאשר הקופאי ידפיס את ההצהרה, יתווסף לדו"ח זד ספח נוסף בו תושווה ההצהרה לנתונים שמופעים בדו"ח זד.
זאת על מנת להקל עליך בבדיקת ההצהרה מול הנתונים הסופיים.


קישורים נוספים:
מדריך הפעלה קופה רושמת