דוחות מוכרנים - קופה רושמת ממוחשבת

בעזרת קופה רושמת ניתן להפיק דוחות על פעילות המוכרנים.
דוחות אלו חשובים ביותר, זאת על מנת לעקוב אחר הביצועים של העובדים שלך.
להלן תרשים הדוחות אותם ניתן להפיק.