מדפסת מדבקות

מדפסת תרמית וגם תרמל/טרנספר מדפיסה כל צורות המדבקות כולל מדבקות פרפר.