מגירת כסף

מגירת כסף נלוות לקופה רושמת
מידות 43/43 מכילה מספר רב של תאים