הזמנה מספק

.בתוכנית זו תוכל לבצע הזמנות מספק בצורה מסודרת.

הזמנה מספק - חלק ב'

בתוכנית זו תוכל להפיק הזמנות מסודרות לספקים.
תוכנית זו מתנהגת בצורה דומה כמו תעודת כניסה לכן ראה הסברים תעודת כניסה

לפניך תרשים הזמנת ספק דרך ה- קופה רושמת

הזמנות מספק


קישורים נוספים:
קופה רושמת הוראות