דו"ח מוכרנים כללי

בדו"ח זה תוכל לעקוב אחר ביצועי המוכרנים שלך.
בדוח זה ניתן לראות את הביצועים של המוכרנים שלך לתקופת הזמן אותה בחרת.
בדו"ח ישנם שני טורים חשובים.
1. סה"כ המכירות שביצע המוכרן
2. סה"כ המכירות לסכום אותו נקבת, של הגדלת המכירה

דו"ח מוכרנים כללי - תמונה


דו"ח מוכרנים כלליקישורים נוספים:

קופה רושמת הוראות